Mettler Toledo™ TGA/DSC1  – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Mettler Toledo™ TGA/DSC1 – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Simultánna termická analýza v spojení s diferenčným skenovacím kalorimetrom (TGA/DSC 1) od firmy Mettler Toledo. Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote (oxidačná, inertná atmosféra). Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote. Termický analyzátor má 34-pozíciový autosampler. Teplotný rozsah od -40 do +1100 °C. Chladenie termostatom.
Viac
TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
TA – Py- TD- F- GC/MS/FID Plynový chromatograf (Agilent 7980A) s hmotnostným (Elektrónová ionizácia, Agilent MSD 5975C) a plameňovo-ionizačným detektorom (FID) na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zmesí organických látok, identifikácia pomocou MS spektra a elučných časov. Ako alternatívne periférie sú k dispozícii: termická analýza, analytický pyrolyzér, frakcionátor a termodesorber. Py – CDS Pyroprobe 5150 TD – Markes Unity 2 TA – Mettler Toledo TGA/DSC 1 LF GC - Agilent Technologies 7890A MS - Agilent Technologies model 5975C F – SRA Instruments IST-16
Viac