GCxGC MS-TOF

GCxGC MS-TOF

Ústav analytickej chémie
Komprehensívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s TOF hmotnostným spektrometrom (LECO Pegasus III) vybavený GERSTEL viacúčelovým autosamplerom (SBSE, SPME, DHS, HS) S EI a CI iónovým zdrojom.
Viac
Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Oddelenie spracovania polymérov
Mikroskop umožňuje vďaka svojej konfigurácii reálne zväčšenia 1 000 000x, teda reálne pozorovanie objektov od 1 nm. Kombinácia detektorov poskytuje široké možnosti spracovania obrazu. Gentle beam mód je šetrný k materiálom, ktoré sú termicky citlivé a neznesú vysoké urýchľovacie napätia. Unikátnou je kombinácia s kryogénnym príslušenstvom, ktoré umožňuje merať aj vlhké vzorky alebo disperzie aj za vysokého vákua, čím sa nestráca kvalita obrazu a neznižuje sa rozlišovacia schopnosť mikroskopu. Kryogénny mód je mimoriadne vhodný pre biológiu, zdravotníctvo, ale aj potravinárstvo a celý rad ďalších oblastí, ktoré vyžadujú pozorovanie kvapalných vzoriek pri vysokých zväčšeniach. V kryomóde rovnako ako aj za "normálnych podmienok " je dostupná Rontgenová analýza. Technická špecifikácia: COLD FEG katóda rozlíšenie od 1 nm dva detektory pre spätne odrazené elektróny (BEI) dva detektory pre sekundárne elektróny (SEI) EDS analyzátor…
Viac
Meranie priepustnosti plynov a pár

Meranie priepustnosti plynov a pár

Oddelenie spracovania polymérov
Cetrum je vybavené dvomi prístrojmi, jeden na meranie priepustnosti vodnej pary, druhý na meranie priepustnosti plynov. Meranie bariérových vlastností je dôležité najmä pre fóliové materiály určené pre balenie potravín. Obidva prístroje sú pripojené na PC s prenosom a uchovávaním dát v elektronickej forme. Technická špecifikácia: merané médiá – vodná para, N2, CO2, O2, inertné plyny 0,03-10,00 g/m2/deň pre vodnú paru 1-10,000 cm3/m2/deň pre plyny hrúbka vzorky pre paru 12 mm max. hrúbka vzorky pre plyny 5 mm max. teplotný rozsah pre paru 5-70°C teplotný rozsah pre plyny do 75°C
Viac
Klimatizačná komora

Klimatizačná komora

Oddelenie spracovania polymérov
Klimatizačná komora je vhodná tak pre kondicionáciu vzoriek pred skúškou ako aj pre testovanie vplyvu vonkajších podmienok na zmeny vlastností testovaných materiálov. Široké rozpätie teplôt a relatívnej vlhkosti umožňuje simulovať takmer ľubovoľné aplikačné podmienky. Vďaka vnútorným rozmerom komory je možné exponovať aj veľkorozmerové testovacie telesá resp. celé výrobky. Technická špecifikácia: objem skúšobného priestoru 600 litrov teplotný rozsah -70 až +180°C rozsah rel. vlhkosti 10 – 98% presnoť regulácie teploty +/- 0,5°C presnosť rel. vlhkosti +/- 3%
Viac