Kalorimetrická bomba FTT 1

Popis:

Kalorimetrická bomba FTT sa môže použiť na meranie tepla vytvoreného pri niekoľkých aplikáciách a bol navrhnutý tak, aby zodpovedal súčasným medzinárodným normám ASTM, ISO, EN, BS a DIN.

Kalorimetrická bomba FTT (Fire Testing Technology, UK) je najbežnejším zariadením na meranie tepla zo spaľovania, potrebného ku určeniu výhrevnosti materiálov. Prístrojom sa za normalizovaných podmienok spáli skúšobná vzorka špecifikovanej hmotnosti. Spaľovacie teplo stanovené za týchto podmienok sa vypočíta na základe zisteného zvýšenia teploty, pričom sa zohľadňujú tepelné straty. Proces spaľovania sa uskutočňuje v atmosfére kyslíka v nádobe s konštantným objemom, a odolávajúcej vysokým tlakom. Kalorimetrická nádoba je umiestnená v miešanom vodnom kúpeli, a je tiež ponorená do vonkajšieho vodného kúpeľa. Rozdiely teplôt vody v kalorimetrickej nádobe a teploty vonkajšieho kúpeľa sa zaznamenávajú.

Služby:

Spalné teplo sa môže stanoviť pre viaceré oblasti výskumu materiálov:
• Stavebné materiály (napr. EN ISO 1716),
• Uhlie, koks (napr. ASTM D 3286),
• Palivá (benzín, petrolej, vykurovací olej, motorová nafta (napr. ASTM D240-92),
• Uhľovodíkové palivá (napr. ASTM D 4809-90),
• Potraviny, doplnky stravy, plodiny,
• Odpady,
• Horľavé materiály, atď.

Kontaktná osoba: Ing. Igor Šurina, PhD., Ing. Aleš Ház, PhD.

igor.surina@stuba.sk
ales.haz@stuba.sk