i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanov optovláknový spektrofotometer je zariadenie, primárne určené na meranie v teréne. Zariadenie môže byť napájané akumulátormi. K dispozícii sú transportné (odolné) kufre. Súčasťou je stolček – uchytenie sondy do držiaka, alebo prepojenie s mikroskopom s 20x zväčšením. Mikroskopovú hlavu je možné upevniť na statív s motorizovaným ovládaním – na rameno s kamerou pre presné zmeranie konkrétneho miesta vzorky (horizontálne alebo vertikálne umiestnených). Základná jednotka je vo dvoch vyhotoveniach: 532 a 785 nm laser. Dĺžka optického vlákna so sondou je 5 metrov. Namerané výsledky sú kompatibilné so softwarom OMNIC (knižnice a úpravy). Meranie jedného spektra trvá rádovo sekundy. Metóda je nedeštruktívna pri správnom nastavení intenzity lasera. Nie je obmedzenie veľkosti vzorky. Dokonca je možné merať v hĺbke, bez nástavca – pod lakom, laminovacou fóliou atď. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie…
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na pohyblivom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vhodná je aj pre polymérne materiály. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na motorizovanom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách max. centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín najmä organickej povahy (rozpúšťadlá, plasty a pod.). Samotné meranie (pri správnom nastavení intenzity laseru) je nedeštruktívne. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU…
Viac
FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

Oddelenie fyzikálnej chémie
FT-IR spektrometer (Thermo-Nicolet) umožňujúci meranie infračervených spektier látok v kvapalnom, tuhom a plynnom skupenstve v oblasti 7600-400 cm-1. Možnosť merania transmisnými (napr. KBr tablety) alebo reflexnými technikami (ATR nástavce so ZnSe kryštálmi). Meranie teplotnej závislosti IR spektier.
Viac