Popis:

Zariadenie pre urýchlené svetelné stárnutie s Xe výbojkou, včítane simulácie poveternostných podmienok (teplota, vlhkosť), podľa zodpovedajúcich noriem ASTM, ISO, DIN a SAE, pre exteriér aj interiér.

Služby:

Laboratórna normatívna simulácia expozičných a poveternostných podmienok v exteriéri a interiéri. Testovanie dlhodobej stability materiálov, najmä v súčinnosti so svetelnou expozíciou, včítane vplyvu vlhkosti, teploty a ich zmien. Expozícia 55 hod. s maximálnou intenzitou zodpovedá starnutiu za 1 rok (interiér).

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

+421 (2) 59 325 221
vladimir.dvonka@stuba.sk