Optický mikroskop LEICA, DM2700 LED

Popis:

Polarizačný a fluorescenčný mikroskop s digitálnou kamerou. Snímanie v reflexnom a transmisnom móde; bez alebo s polarizačnými filtrami; s kolmým, bočným alebo externým osvetlením, resp. s UV expozíciou ako fluorescenčný mikroskop.

Služby:

Okrem bežnej mikroskopie softvér umožňuje ručné alebo poloautomatické meranie rozmerov zosníma¬ných objektov v osi „x“ a „y“; obrazovú analýzu častíc a individuálne určenie ich plošných rozmerov, prípadne ich štatistické vyhodnotenie; snímanie v osi „z“ (3D snímka) a určovanie výšky nerovností povrchu s rozlíšením 1 µm, pozorovanie zosnímaného objektu v priestore. Pozorovanie objektov vykazujúcich fluorescenciu s UV svetelným zdrojom a flourescenčnými filtrami. Objektívy 5x, 10x, 20x a 40x (max. zväčšenie 800x).

Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.

+421 (2) 59 325 221
vladimir.dvonka@stuba.sk