Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FTIR-mikroskop umožňuje získať reflexné, transmisné a ATR spektrá v priebehu niekoľkých minút. Pomocou funkcie imaging je možné poskladať obraz meranej vzorky a pomocou funkcie mapping zhotoviť mapu zo spektier zodpovedajúcim jednotlivým bodom merania Technický popis: Zariadenie disponuje jedným štandardným senzorom a dvoma „rýchlymi a citlivými“ kvapalným dusíkom chladenými senzormi. Zväčšenie objektívu je fixné (15 – násobné). ATR mód merania (germániový kryštál) umožňuje získať silnejší signál v porovnaní s reflexným módom. Sníma sa povrch do hĺbky 1 – 4 mikrometrov (vzorku je vhodné pred meraním očistiť). Nastavenie kvality spektier umožňuje výber počtu skenov v jednotlivých krokoch merania, rozlíšenie (napr. 16 cm-1) a priestorové rozlíšenie (na úrovni mikrometrov). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a…
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním pre rýchlu analýzu vzoriek. Samotné meranie vzorku nedeštruuje, avšak pri metóde ATR je potrebný prítlak vzorky na merací kryštál. Tento prítlak môže predstavovať riziko pre krehké materiály (napr. úlomky fresky, dreva, tenké vrstvy polymérnych materiálov, krehké povrchy atď.) Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy ako plasty, listiny, povrchové úpravy – nátery, tkaniny atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu, nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov resp. veľmi hrubé. Je tiež možné merať tatiež kvapalné vzorky. Napríklad pri priamom porovnávaní typov rozpúšťadiel používaných v lepidlách. Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá (závislosť intenzity od recipročných cm), ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Daný typ spektrofotometra je stolový a jednoducho prenosný (10 kg, je nutné napájanie do el. siete) prístroj pre rýchlu analýzu vzoriek. Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy, listiny, textílie, nátery farbív a spojív na skle, papieri, dreve atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu (ZnSe), nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov (centimetre hrúbky). Meranie prebieha z tesného povrchu vzorky, preto v prípade meria historických objektov, je vhodné mať miesto merania očistené. Kvapalné vzorky je tiež možné merať (rozpúšťadlá, laky a pod.). Je možné ich kvapnúť priamo na merací kryštál (avšak je potrebné dávať pozor na agresívne rozpúšťadla). Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá, ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Elrepho je spektrofotometer ktorý meria optické vlastnosti plošných materiálov je určený najmä pre papier, lepenku, buničiny, náterové farby a plnivá. Elrepho automaticky meria podľa podmienok určených používateľom, napr. svetelný zdroj D65 alebo C alebo aj s použitím rôznych filtrov. Výsledky merania je možné kopírovať do iných programov jednoduchou funkciou kopírovania a vkladania. Prípadne údaje je možné uložiť do súboru kompatibilného s programom Excel. Identity vzoriek je možné načítať z (a výsledky meraní posielať) do iných databáz pomocou štandardných príkazov a nástrojov. Spektrofotometer má difúzne osvetlenie vzorky. Podrobnosti prístroja sú špecifikované v ISO 2469. Elrepho, prístroj je zakúpený z prostriedkov venovaných Oddeleniu dreva, celulózy a papiera spoločnosťou MONDI AG Wien GmbH.
Viac
ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (angl. X-ray fluorescence) je nedeštruktívna metóda stanovenia prvkového zloženia vzorky. Konkrétne ide o chemické prvky periodickej tabuľky prvkov v poradí od Fluóru po Amerícium. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
FTIR (angl. Fourier transform infrared) spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Ide o stolové a zároveň prenosné (10 kg, je nutné napájanie z elektrickej siete) zariadenie pre rýchlu analýzu vzoriek (identifikácia pásov – vlnočtov charakteristických vibrácií väzieb a funkčných skupín v infračervenej oblasti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním na rýchlu analýzu vzoriek. FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Absorbančný reader Epoch2 – BioTek

Absorbančný reader Epoch2 – BioTek

Oddelenie potravinárskej technológie
Absorbančný (ELISA) reader s monochromátorom 200 - 999 nm a plynulou reguláciou medzi UV-VIS ponúka rozsiahle využitie v potravinárstve, kozmetológii, toxikológii a farmakológii. Reader je možné využiť ako špičkový spektrofotometer, ktorý dokáže analyzovať naraz 6 až 384 vzoriek, alebo v rôznom čase. Pripadá do úvahy analýza všetkých látok, ktoré absorbujú v oblasti 200 – 999 nm. Vďaka 4 zónovej inkubácii do 65 °C, kontrolou kondenzácie a trepaním, je prístroj plne uplatniteľný pri analýze bunkového a mikrobiálneho rastu, ELISA a analýze nukleových kyselín a proteínov. Všetky tieto úkony riadi plnohodnotný software Gen 5.
Viac