FTIR a mikro FTIR spektrofotometer, Digilab Excalibur s IR mikroskopom Varian 610

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / FTIR a mikro FTIR spektrofotometer, Digilab Excalibur s IR mikroskopom Varian 610

Popis:

Kompletné vybavenie pre meranie transmisných a odrazových spektier rôznych povrchov na makro a mikro-úrovni, sp. rozsah: 7000-400 1/cm, techniky: ATR s diamantom a Ge kryštálom, HATR, spekulárny a difúzny (DRIFT) odraz, fotoakustický detektor.

Služby:

Absorpčná molekulová spektroskopia. Meranie absorpčných, remisných a reflexných IR spektier látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry, zahrňujúce rôzne techniky merania: transmisia, jednoduchý odraz pod rôznymi uhlami, tlmený totálny odraz ATR, HATR (Diamant, Ge, ZnSe), difúzny odraz (DRIFT), fotoakustický detektor (PAS), včítane spektrálnej IR mikroanalýzy pomocou FTIR mikroskopu VARIAN s rozlíšením 0,1 mm.

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

milan.mikula@stuba.sk