Popis:

Ručné sieťotlačové zariadenie, možnosť využitia sieťovín s rôznou lineatúrou, rozlíšnenie tlačených štruktúr od 100-150 μm s hrúbkou vrstiev od cca 100 nm.

Služby:

Využitie v oblasti prípravy - tlače tenkých vrstiev elektród na báze vodivých polymérov, oxidov kovov, uhlíkových nanomateriálov, izolantov, kompozitov atď. Možnosť potlače širokej škály substrátov ako napr. sklo, fólie, papier, textílie, kovové substráty. Využitie napr. pri príprave senzorov, biosenzorov, katalytických vrstiev, fotovoltaiky, RFID atď.

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.

pavol.gemeiner@stuba.sk