Mettler Toledo™ TGA/DSC1 – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Mettler Toledo™ TGA/DSC1 – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Popis:

Simultánna termická analýza v spojení s diferenčným skenovacím kalorimetrom (TGA/DSC 1) od firmy Mettler Toledo. Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote (oxidačná, inertná atmosféra). Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote. Termický analyzátor má 34-pozíciový autosampler. Teplotný rozsah od -40 do +1100 °C. Chladenie termostatom.

Služby:

Používa sa hlavne na charakterizáciu materiálov s ohľadom na ich zloženie. Oblasti použitia zahŕňajú plasty, elastoméry a termosety, minerálne zlúčeniny a keramiku, ako aj širokú škálu analýz v chemickom a farmaceutickom priemysle. Termoanalytické štúdium kinetiky procesov prebiehajúcich v rôznych materiáloch. Experimenty sú zamerané na meranie teploty a entalpie topenia, teploty skelnenia a teploty degradácie.

Kontaktná osoba: Ing. Aleš Ház, PhD.

ales.haz@stuba.sk