Deacidifikačný robot

Deacidifikačný robot

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Funkčný model zariadenia UnilabS slúži na overovanie a na laboratórne skúšky deacidifikačných sústav, simuláciu reálnych a nových deacidifikačných procesov s použitím technologickej platformy vzduch-voda-častice. Slúži nanášanie mikročastíc aktívnej deacidifikačnej látky ako je MgO/CaCO3/dolomit a iné na knihy, ale taktiež jeho funkcia umožňuje ho použiť ako zariadenie na odstraňovanie prachu a znečistenia kníh.
Viac
Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to špeciálne klimatizované laboratórium na materiály, ktoré vyžadujú pred testovaním stabilizáciu v klimatizovanom prostredí. V súčasnosti sú podmienky klimatizácie nastavené na klimatizovanie papierov, kartónov a lepeniek. Klimatizovaná skúšobňa fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov bola vybudovaná s podporou MONDI AG Wien GmbH, Mondi SCP Ružomberok a.s., Civest Slovakia, spol. s r.o.
Viac
Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
CAS Touch!, (https://www.emtec-electronic.de/en/cas-touch-charge-analysing-system.html) veľmi moderný plne automatický merač náboja dispergovaných mikro a koloidných častíc. Princíp: Je to náboj kompenzujúca metóda, kedy elektrokinetický potenciál dispergovaných častíc generovaný pohybom suspenzie je neutralizovaný prídavkom opačne nabitého štandardného polyelektrolytu až do dosiahnutia izoelektrického bodu. Zo spotreby polyelektrolytu vieme určiť veľkosť a polaritu náboja častíc. Metóda je plne automatizovaná a meranie je veľmi jednoduché. CAS Touch! zakúpený spoločnosťou Mondi SCP a.s..
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FTIR-mikroskop umožňuje získať reflexné, transmisné a ATR spektrá v priebehu niekoľkých minút. Pomocou funkcie imaging je možné poskladať obraz meranej vzorky a pomocou funkcie mapping zhotoviť mapu zo spektier zodpovedajúcim jednotlivým bodom merania Technický popis: Zariadenie disponuje jedným štandardným senzorom a dvoma „rýchlymi a citlivými“ kvapalným dusíkom chladenými senzormi. Zväčšenie objektívu je fixné (15 – násobné). ATR mód merania (germániový kryštál) umožňuje získať silnejší signál v porovnaní s reflexným módom. Sníma sa povrch do hĺbky 1 – 4 mikrometrov (vzorku je vhodné pred meraním očistiť). Nastavenie kvality spektier umožňuje výber počtu skenov v jednotlivých krokoch merania, rozlíšenie (napr. 16 cm-1) a priestorové rozlíšenie (na úrovni mikrometrov). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a…
Viac
Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™  – Skenovací elektrónový mikroskop

Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™ – Skenovací elektrónový mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to elektrónový mikroskop disponujúci niekoľko sto-tisíc násobným priblížením (v závislosti od režimu -nízke/vysoké vákuum). Je rozšírený o prvkový analyzátor EDS (angl. energy dispersive X-ray spectrometer). Oproti optickému mikroskopu, ktorý dokáže priblížiť vzorku na úrovni mikrometrov, je navyše možné zistiť aj prítomnosť väčšiny prvkov z periodickej sústavy od bóru vyššie (teda všetkých prvkov okrem H, He, Li a Be). Výsledné snímky sú čiernobiele (vykonštruovaný obraz z odrazených elektrónov). Zariadenie umožňuje jednoduché zameranie presného miesta merania pomocou zabudovanej kamery. Prvková analýza uskutočnená formou mappingu priradí prvkové zloženie presnému miestu merania. Je vhodná aj na vzorky s úplne neznámym zložením. Výhodu možnosti práce tohoto zariadenia je, že v móde Low vacuum vzorky nemusia byť vodivé (pokovené). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce…
Viac
Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Laboratórny plazmový generátor Kamea Elektron T600 generuje nízkoteplotnú atmosférickú plazmu s unikajúcimi elektrónmi. Zariadenie je napájané 50 kV špeciálnym zdrojom napájajúcim elektrodu o veľkosti 20 x 60 cm, ktorá je umiestnená v uzatvárateľnej komore. Zariadenie je schopné generovať plazmu s výkonom cca 2,5 W/cm2, s energiou pulzov max. do 1,24 J, pri frekvenciách do 2 kHz. Medzera medzi elektródami je max. 2,5 cm, čo je zároveň limitom hrúbky opracovávaných vzoriek. Zariadenie je vybavené auto-stop systémom, je napojené na odvod splodín generovaných v plazmovom výboji, je vybavené systémom monitoringu vznikajúceho ozónu. Povaha zariadenia umožňuje opracovanie plošných objektov ako sú papier, kartón, dosky, ale aj objektov so zložitejšou topológiou povrchu – reliéfnych objektov s maximálnou výškou vlny do 2 – 2,2 cm. Katóda je statická a je vybavená matricou volfrámových hrotov generujúcich…
Viac
Plazmová pištoľ PlasmArt

Plazmová pištoľ PlasmArt

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Ručná plazmová pištoľ je chránené zariadenie vyvinuté ako jeden z realizačných výstupov projektu APVV PlasmArt (APVV 15-0460) na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU. Zariadenie generuje nízkoteplotnú plazmu za atmosférického tlaku. Srdcom zariadenia je piezokeramická tyčinka napájaná 12V zdrojom generujúcim jednosmerné napätie schopné produkovať nehomogénnu nízkoteplotnú výbojovú plazmu na ústí hlavne zariadenia. Pištoľ je napájaná na zdroj technických plynov, ktorý umožňuje široké spektrum možností jej využitia, od aktivácie povrchov, cez operácie čistenia, očkovania, až po sterilizáciu rôznych povrchov.
Viac
Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je zariadenie, ktoré disponuje možnosťou nakláňania stojanu s objektívmi nad vzorkou s cieľom zvýraznenie profilu mikroštruktúry skúmaného povrchu. Je možné selektívne pozorovať transparentný povrch alebo sa zamerať na farebnú vzorku. Mikroskop umožňuje sledovanie farebných vzoriek pri konštantnej teplote osvetlenia pretože má optimalizované vyváženie bielej. Polarizačný filter pomáha redukovať odlesky. Kombináciou so softwarom Leica Application Suite (LAS) X je zariadenie jednoducho ovládateľné pre nastavenie merania ako aj spracovanie nasnímaných snímkov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac