Superkritický extraktor SFT-150

Superkritický extraktor SFT-150

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Superkritický fluidný extraktor využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku oxidu uhličitého (10 000 psi/690 bar). Môže pracovať vo fluidnom alebo vsádzkovom režime. V prípade fluidného režimu je možné taktiež používať ďalšie prídavné rozpúšťadlo. Výsledkom je extrakčný proces za superkritických podmienok oxidu uhličitého. Objem extrakčnej nádobe je 500 a 2000 ml.
Viac
Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Accelerated Solvent Extractor/ Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor (ASE) využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku (100 bar) s bežnými rozpúšťadlami na zvýšenie účinnosti extrakčného procesu. Výsledkom je automatizovaný proces, rýchlejšie časy extrakcie a výrazné zníženie použitia rozpúšťadla. ASE poskytuje technológiu na extrakciu akejkoľvek tuhej vzorky rozpúšťadlom. Metódy ASE sú zavedené a akceptované v environmentálnom, farmaceutickom, potravinárskom, polymérnom a spotrebnom priemysle.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním pre rýchlu analýzu vzoriek. Samotné meranie vzorku nedeštruuje, avšak pri metóde ATR je potrebný prítlak vzorky na merací kryštál. Tento prítlak môže predstavovať riziko pre krehké materiály (napr. úlomky fresky, dreva, tenké vrstvy polymérnych materiálov, krehké povrchy atď.) Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy ako plasty, listiny, povrchové úpravy – nátery, tkaniny atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu, nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov resp. veľmi hrubé. Je tiež možné merať tatiež kvapalné vzorky. Napríklad pri priamom porovnávaní typov rozpúšťadiel používaných v lepidlách. Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá (závislosť intenzity od recipročných cm), ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Daný typ spektrofotometra je stolový a jednoducho prenosný (10 kg, je nutné napájanie do el. siete) prístroj pre rýchlu analýzu vzoriek. Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy, listiny, textílie, nátery farbív a spojív na skle, papieri, dreve atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu (ZnSe), nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov (centimetre hrúbky). Meranie prebieha z tesného povrchu vzorky, preto v prípade meria historických objektov, je vhodné mať miesto merania očistené. Kvapalné vzorky je tiež možné merať (rozpúšťadlá, laky a pod.). Je možné ich kvapnúť priamo na merací kryštál (avšak je potrebné dávať pozor na agresívne rozpúšťadla). Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá, ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Klimatizovaná skúšobňa pre meranie fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to špeciálne klimatizované laboratórium na materiály, ktoré vyžadujú pred testovaním stabilizáciu v klimatizovanom prostredí. V súčasnosti sú podmienky klimatizácie nastavené na klimatizovanie papierov, kartónov a lepeniek. Klimatizovaná skúšobňa fyzikálnych vlastností lignocelulózových materiálov bola vybudovaná s podporou MONDI AG Wien GmbH, Mondi SCP Ružomberok a.s., Civest Slovakia, spol. s r.o.
Viac
Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Emtec CAS Touch – Meranie povrchového náboja dispergovaných častíc

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
CAS Touch!, (https://www.emtec-electronic.de/en/cas-touch-charge-analysing-system.html) veľmi moderný plne automatický merač náboja dispergovaných mikro a koloidných častíc. Princíp: Je to náboj kompenzujúca metóda, kedy elektrokinetický potenciál dispergovaných častíc generovaný pohybom suspenzie je neutralizovaný prídavkom opačne nabitého štandardného polyelektrolytu až do dosiahnutia izoelektrického bodu. Zo spotreby polyelektrolytu vieme určiť veľkosť a polaritu náboja častíc. Metóda je plne automatizovaná a meranie je veľmi jednoduché. CAS Touch! zakúpený spoločnosťou Mondi SCP a.s..
Viac
Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Emtec FPA Touch – Meranie Zeta potenciálu dispergovaných vlákien

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FPA Touch, https://www.emtec-electronic.de/en/fpa-touch-fiber-potential-analyzer.html je veľmi moderný plne automatický merač Zeta potenciálu dispergovaných vlákien a papieroviny. Princíp: je navrhnutý na stanovenie zeta potenciálu vlákien podľa Helmholtzovej-Smoluchowského rovnice súčasným meraním vodivosti, tlaku a merania prúdového potenciálu z prúdenia kvapaliny cez filtračnú vrstvu vlákien (streaming current potential). Vrstva vlákien sa pôsobením podtlaku automaticky vytvára na sitovej elektróde v meracej komore FPA. Pravidelnou zmenou vákua počas merania sa difúzna časť elektrickej dvojvrstvy absorbovaná na vláknach pohybuje s prúdom kvapaliny a vytvárajú elektrokinetický potenciál tzv. prúdový potenciál meraný clonou a prstencovou elektródou. FPA Touch! Zapožičaný dlhodobo spoločnosťou EMTEC.
Viac
L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Elrepho je spektrofotometer ktorý meria optické vlastnosti plošných materiálov je určený najmä pre papier, lepenku, buničiny, náterové farby a plnivá. Elrepho automaticky meria podľa podmienok určených používateľom, napr. svetelný zdroj D65 alebo C alebo aj s použitím rôznych filtrov. Výsledky merania je možné kopírovať do iných programov jednoduchou funkciou kopírovania a vkladania. Prípadne údaje je možné uložiť do súboru kompatibilného s programom Excel. Identity vzoriek je možné načítať z (a výsledky meraní posielať) do iných databáz pomocou štandardných príkazov a nástrojov. Spektrofotometer má difúzne osvetlenie vzorky. Podrobnosti prístroja sú špecifikované v ISO 2469. Elrepho, prístroj je zakúpený z prostriedkov venovaných Oddeleniu dreva, celulózy a papiera spoločnosťou MONDI AG Wien GmbH.
Viac
Instron 3365

Instron 3365

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Instron je univerzálny prístroj na meranie ťahových vlastností materiálov. Elektromechanický univerzálny testovací stroj Instron 3365 s nízkou silou vykonáva ťahové, tlakové, ohybové, odlupovacie / odtrhávacie a iné mechanické skúšky materiálov a výrobkov podľa ASTM, ISO a ďalších priemyselných noriem. Testovací systém Instron 3365 s nízkou silou testuje materiály a výrobky od mikroelektroniky a biomateriálov po plasty, textil, kovy a kompozitné materiály až do sily 50 kN. Jedná sa o stolový testovací stroj s dvoma stĺpmi v silovom rozsahu od 0,02 N do 50 kN. Vyznačuje sa presnosťou meraní sily s maximálnou odchýlkou 0,5 % meranej hodnoty od 0,5% rozsahu snímača. Zber dát prebieha frekvenciou 500 Hz pri použití softvéru Bluehill. Plné ovládanie stroja je riadené z PC so softvérom. Instron 3365, prístroj je dlhodobo zapožičaný firmou Civest Slovakia, spol. s…
Viac
Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Vario Macro Cube je určená na simultánnu analýzu uhlíka, vodíka, dusíka a síry a ponúka ďalšie možnosti na stanovenie kyslíka, chlóru a celkového anorganického uhlíka (TIC). Od farmaceutík v rozsahu 100 mikrogramov po 20 miligramov kvapalných palív až po 1,5 gramu pôdnych vzoriek – EA Cube sa perfektne prispôsobí všetkým požadovaným analytickým potrebám v elementárnej analýze s najvyššou precíznosťou a presnosťou. Vďaka svojej nenáročnej konštrukcii je CUBE optimalizovaná pre bezobslužnú prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni. Výnimočná elementárna koncentrácia a rozsah veľkosti vzorky: 1 µg elementárne koncentrácie, 40 mg pre C a 1,5 g pre anorganické vzorky. Simultánna analýza prvkov CHNS (O sa dopočítava) aj pre sub-µg koncentrácie síry.
Viac