Kontakt

Home / Kontakt

Ak máte otázky ku konkrétnemu prístroju alebo službe, kontaktujte zodpovednú osobu pri prístroji / službe uvedenú.

Všeobecné otázky môžete smerovať na Projektové stredisko FCHPT STU, jana.zavacka@stuba.sk.