GCxGC MS-TOF

GCxGC MS-TOF

Ústav analytickej chémie
Komprehensívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s TOF hmotnostným spektrometrom (LECO Pegasus III) vybavený GERSTEL viacúčelovým autosamplerom (SBSE, SPME, DHS, HS) S EI a CI iónovým zdrojom.
Viac
HPLC UV-VIS, ELSD s autosamplerom

HPLC UV-VIS, ELSD s autosamplerom

Nezaradené
Kvapalinová chromatografia s UV-VIS a ELSD detektorom so 100-pozičným autosamplerom ponúka veľkú škálu využitia pri analýze látok, ktoré sa nedajú splyniť pomocou GC-FID. Čerpadlá mobilnej fázy (gradientová elúcia) sú vhodné aj na semipreparatívnu chromatografiu. ELSD detektor ponúka možnosť analýzy látok bez chromofóru (neabsorbujú v UV-VIS) a látok s veľkou molekulovou hmotnosťou (polyméry, fosfolipidy).
Viac
Flash chromatografia

Flash chromatografia

Oddelenie potravinárskej technológie
Flash chromatografia je metóda pre rýchlu preparatívnu separáciu v kolónach plnených rôznymi typmi sorbentov. Zariadenie je vybavené automatickým plničom sorbentov za vákua a prístupu dusíka. Zariadenie je možné použiť pri prietoku mobilnej fázy od 1 do 250 ml/min. Jej využitie je pri čistení/separácii/izolácii rôznych látok z prírodných alebo syntetických produktov. Použitie vo farmaceutickom priemysle a chemickom priemysle.
Viac