TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
TA – Py- TD- F- GC/MS/FID Plynový chromatograf (Agilent 7980A) s hmotnostným (Elektrónová ionizácia, Agilent MSD 5975C) a plameňovo-ionizačným detektorom (FID) na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zmesí organických látok, identifikácia pomocou MS spektra a elučných časov. Ako alternatívne periférie sú k dispozícii: termická analýza, analytický pyrolyzér, frakcionátor a termodesorber. Py – CDS Pyroprobe 5150 TD – Markes Unity 2 TA – Mettler Toledo TGA/DSC 1 LF GC - Agilent Technologies 7890A MS - Agilent Technologies model 5975C F – SRA Instruments IST-16
Viac
Flash chromatografia

Flash chromatografia

Oddelenie potravinárskej technológie
Flash chromatografia je metóda pre rýchlu preparatívnu separáciu v kolónach plnených rôznymi typmi sorbentov. Zariadenie je vybavené automatickým plničom sorbentov za vákua a prístupu dusíka. Zariadenie je možné použiť pri prietoku mobilnej fázy od 1 do 250 ml/min. Jej využitie je pri čistení/separácii/izolácii rôznych látok z prírodných alebo syntetických produktov. Použitie vo farmaceutickom priemysle a chemickom priemysle.
Viac
HPLC UV-VIS, ELSD s autosamplerom

HPLC UV-VIS, ELSD s autosamplerom

Oddelenie potravinárskej technológie
Kvapalinová chromatografia s UV-VIS a ELSD detektorom so 100-pozičným autosamplerom ponúka veľkú škálu využitia pri analýze látok, ktoré sa nedajú splyniť pomocou GC-FID. Čerpadlá mobilnej fázy (gradientová elúcia) sú vhodné aj na semipreparatívnu chromatografiu. ELSD detektor ponúka možnosť analýzy látok bez chromofóru (neabsorbujú v UV-VIS) a látok s veľkou molekulovou hmotnosťou (polyméry, fosfolipidy).
Viac