Reoviskozimeter HAKKE, VT 500

Popis:

Zariadenie pracujúce v systéme kužel – doska, valec – valec. Meranie tokových krivek v závislosti od šmykovej rýchlosti v rozsahu cca 20 po 3000 s-1. Možnosť kontroly vplyvu teploty.

Služby:

Meranie reologických parametrov, najmä viskóznych disperzií, roztokov. Vyhodnotenie parametrov viskozity a šmykového napätia v závislosti od šmykovej rýchlosti, teploty, času. Meranie newtonovských a najmä ne-newtonovských vzoriek. Hodnotenie tokových kriviek a ich hysterézie (tixotropie, reopexie).

Kontaktná osoba: Ing. Pavol Gemeiner, PhD.

pavol.gemeiner@stuba.sk