Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Je klimatická komora na simulovanie podmienok definovanej teploty a vlhkosti. Má objem 247 l. Nastavenie teploty v rozpätí od 0 – 70 °C resp. 0 – 60 °C s meraním dávky ožiarenia vzoriek. Toto kazetové osvetlenie je vo forme dvoch zdrojov (UV-A/Vis) s voliteľným umiestnením. Dávka žiarenia je nezávisle kontrolovaná (po jej dosiahnutí sa automaticky vypne zdroj žiarenia). Regulácia vlhkosti v komore je riadená automaticky. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 10 – 80 % RH (relatívnej vlhkosti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Laboratórny plazmový generátor Kamea Elektron T600 generuje nízkoteplotnú atmosférickú plazmu s unikajúcimi elektrónmi. Zariadenie je napájané 50 kV špeciálnym zdrojom napájajúcim elektrodu o veľkosti 20 x 60 cm, ktorá je umiestnená v uzatvárateľnej komore. Zariadenie je schopné generovať plazmu s výkonom cca 2,5 W/cm2, s energiou pulzov max. do 1,24 J, pri frekvenciách do 2 kHz. Medzera medzi elektródami je max. 2,5 cm, čo je zároveň limitom hrúbky opracovávaných vzoriek. Zariadenie je vybavené auto-stop systémom, je napojené na odvod splodín generovaných v plazmovom výboji, je vybavené systémom monitoringu vznikajúceho ozónu. Povaha zariadenia umožňuje opracovanie plošných objektov ako sú papier, kartón, dosky, ale aj objektov so zložitejšou topológiou povrchu – reliéfnych objektov s maximálnou výškou vlny do 2 – 2,2 cm. Katóda je statická a je vybavená matricou volfrámových hrotov generujúcich…
Viac
Plazmova pištoľ PlasmArt

Plazmova pištoľ PlasmArt

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Ručná plazmová pištoľ je chránené zariadenie vyvinuté ako jeden z realizačných výstupov projektu APVV PlasmArt (APVV 15-0460) na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU. Zariadenie generuje nízkoteplotnú plazmu za atmosférického tlaku. Srdcom zariadenia je piezokeramická tyčinka napájaná 12V zdrojom generujúcim jednosmerné napätie schopné produkovať nehomogénnu nízkoteplotnú výbojovú plazmu na ústí hlavne zariadenia. Pištoľ je napájaná na zdroj technických plynov, ktorý umožňuje široké spektrum možností jej využitia, od aktivácie povrchov, cez operácie čistenia, očkovania, až po sterilizáciu rôznych povrchov.
Viac
Deacidifikačný robot

Deacidifikačný robot

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Funkčný model zariadenia UnilabS slúži na overovanie a na laboratórne skúšky deacidifikačných sústav, simuláciu reálnych a nových deacidifikačných procesov s použitím technologickej platformy vzduch-voda-častice. Slúži nanášanie mikročastíc aktívnej deacidifikačnej látky ako je MgO/CaCO3/dolomit a iné na knihy, ale taktiež jeho funkcia umožňuje ho použiť ako zariadenie na odstraňovanie prachu a znečistenia kníh.
Viac
Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Elementar Vario Macro Cube CHNS/CL – Elementárna analýza

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Vario Macro Cube je určená na simultánnu analýzu uhlíka, vodíka, dusíka a síry a ponúka ďalšie možnosti na stanovenie kyslíka, chlóru a celkového anorganického uhlíka (TIC). Od farmaceutík v rozsahu 100 mikrogramov po 20 miligramov kvapalných palív až po 1,5 gramu pôdnych vzoriek – EA Cube sa perfektne prispôsobí všetkým požadovaným analytickým potrebám v elementárnej analýze s najvyššou precíznosťou a presnosťou. Vďaka svojej nenáročnej konštrukcii je CUBE optimalizovaná pre bezobslužnú prevádzku 24 hodín 7 dní v týždni. Výnimočná elementárna koncentrácia a rozsah veľkosti vzorky: 1 µg elementárne koncentrácie, 40 mg pre C a 1,5 g pre anorganické vzorky. Simultánna analýza prvkov CHNS (O sa dopočítava) aj pre sub-µg koncentrácie síry.
Viac
Superkritický extraktor SFT-150

Superkritický extraktor SFT-150

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Superkritický fluidný extraktor využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku oxidu uhličitého (10 000 psi/690 bar). Môže pracovať vo fluidnom alebo vsádzkovom režime. V prípade fluidného režimu je možné taktiež používať ďalšie prídavné rozpúšťadlo. Výsledkom je extrakčný proces za superkritických podmienok oxidu uhličitého. Objem extrakčnej nádobe je 500 a 2000 ml.
Viac
Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Accelerated Solvent Extractor/ Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor (ASE) využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku (100 bar) s bežnými rozpúšťadlami na zvýšenie účinnosti extrakčného procesu. Výsledkom je automatizovaný proces, rýchlejšie časy extrakcie a výrazné zníženie použitia rozpúšťadla. ASE poskytuje technológiu na extrakciu akejkoľvek tuhej vzorky rozpúšťadlom. Metódy ASE sú zavedené a akceptované v environmentálnom, farmaceutickom, potravinárskom, polymérnom a spotrebnom priemysle.
Viac
Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Elektrónový skenovací mikroskop JEOL 7500F

Oddelenie spracovania polymérov
Mikroskop umožňuje vďaka svojej konfigurácii reálne zväčšenia 1 000 000x, teda reálne pozorovanie objektov od 1 nm. Kombinácia detektorov poskytuje široké možnosti spracovania obrazu. Gentle beam mód je šetrný k materiálom, ktoré sú termicky citlivé a neznesú vysoké urýchľovacie napätia. Unikátnou je kombinácia s kryogénnym príslušenstvom, ktoré umožňuje merať aj vlhké vzorky alebo disperzie aj za vysokého vákua, čím sa nestráca kvalita obrazu a neznižuje sa rozlišovacia schopnosť mikroskopu. Kryogénny mód je mimoriadne vhodný pre biológiu, zdravotníctvo, ale aj potravinárstvo a celý rad ďalších oblastí, ktoré vyžadujú pozorovanie kvapalných vzoriek pri vysokých zväčšeniach. V kryomóde rovnako ako aj za "normálnych podmienok " je dostupná Rontgenová analýza. Technická špecifikácia: COLD FEG katóda rozlíšenie od 1 nm dva detektory pre spätne odrazené elektróny (BEI) dva detektory pre sekundárne elektróny (SEI) EDS analyzátor…
Viac