FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

Oddelenie fyzikálnej chémie
FT-IR spektrometer (Thermo-Nicolet) umožňujúci meranie infračervených spektier látok v kvapalnom, tuhom a plynnom skupenstve v oblasti 7600-400 cm-1. Možnosť merania transmisnými (napr. KBr tablety) alebo reflexnými technikami (ATR nástavce so ZnSe kryštálmi). Meranie teplotnej závislosti IR spektier.
Viac
Potenciostat/galvanostat HEKA PG390

Potenciostat/galvanostat HEKA PG390

Oddelenie fyzikálnej chémie
Potenciostat/galvanostat s modulmi umožňujúci všetky elektrochemické merania a so softvérom pre široký rozsah elektrochemických techník a analýzu dát. Rozsah vkladaného napätia plus mínus 90 voltov, ľubovoľné nastavenie potenciálovej rampy, pulzné techniky, potenciometria, coulometria.
Viac