Prietokový cytometer BD Accuri C6

Prietokový cytometer BD Accuri C6

Ústav biochémie a mikrobiológie
Dva excitačné zdroje s vlnovou dĺžkou v modrej 480 - 490 nm a červenej oblasti 630 - 640 nm. 4 citlivé detektory fluorescencie. Detekčná optika zaisťujúca vysokú citlivosť detekcie fluorescencie (FITC menej ako 150 MESF, PE menej ako 100 MESF). Akvizičná rýchlosť zariadenia 10 000 častíc za sekundu. Meranie vzoriek s malým objemom 50 µl. Zariadenie umožňuje kontinuálnu reguláciu prietoku vzorky v rozmedzí 10-100 µl/min a pridanie ďalšej reagencie do kontinuálne meranej vzorky bez prerušenia analýzy. Zariadenie umožňuje počítanie absolútneho počtu buniek bez nutnosti použitia guličiek.
Viac