i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

i-Raman® Pro – Prenosný vysokocitlivý Ramanov spektrometer s vláknovou optikou, vysokým rozlíšením

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanov optovláknový spektrofotometer je zariadenie, primárne určené na meranie v teréne. Zariadenie môže byť napájané akumulátormi. K dispozícii sú transportné (odolné) kufre. Súčasťou je stolček – uchytenie sondy do držiaka, alebo prepojenie s mikroskopom s 20x zväčšením. Mikroskopovú hlavu je možné upevniť na statív s motorizovaným ovládaním – na rameno s kamerou pre presné zmeranie konkrétneho miesta vzorky (horizontálne alebo vertikálne umiestnených). Základná jednotka je vo dvoch vyhotoveniach: 532 a 785 nm laser. Dĺžka optického vlákna so sondou je 5 metrov. Namerané výsledky sú kompatibilné so softwarom OMNIC (knižnice a úpravy). Meranie jedného spektra trvá rádovo sekundy. Metóda je nedeštruktívna pri správnom nastavení intenzity lasera. Nie je obmedzenie veľkosti vzorky. Dokonca je možné merať v hĺbke, bez nástavca – pod lakom, laminovacou fóliou atď. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie…
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Thermo Scientific™ DXR™3 – Ramanov spektrometer s mikroskopom

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na pohyblivom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Thermo Scientific™ DXR™3xi – Ramanov spektrometer s možnosťou chemického mapovania

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Ramanova spektroskopia je doplnkom k infračervenej spektroskopii. Umožňuje skúmať zloženie vrstiev lakov, náterov, podkladov, vzoriek nízkych koncentrácií a množstiev, povahy najmä organickej ale aj anorganickej. Vhodná je aj pre polymérne materiály. Vzorku je ideálne upevniť na kovový nosič, ktorý je umiestnený na motorizovanom stolčeku. Preto sú rozmery vzorky obmedzené (rádovo v jednotkách max. centimetrov). Ramanove zariadenie je definované použitým laserom, ktorý má vplyv na to, či bude spektrum interpretovateľné alebo ovplyvnené inými fyzikálnymi vplyvmi ako je napr. fluorescencia. K dispozícií sú lasery s vlnovou dĺžkou 532, 633 a 780 nm. Pre interpretáciu spektier sú nápomocné digitálne knižnice veľkého počtu chemických zlúčenín najmä organickej povahy (rozpúšťadlá, plasty a pod.). Samotné meranie (pri správnom nastavení intenzity laseru) je nedeštruktívne. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU…
Viac
ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

ARL™ QUANT’X EDXRF – XRF spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Röntgenová fluorescenčná spektroskopia (angl. X-ray fluorescence) je nedeštruktívna metóda stanovenia prvkového zloženia vzorky. Konkrétne ide o chemické prvky periodickej tabuľky prvkov v poradí od Fluóru po Amerícium. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Klimatická komora s reguláciou svetelnej dávky a vlhkosti – BINDER KBF LQC 240

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Je klimatická komora na simulovanie podmienok definovanej teploty a vlhkosti. Má objem 247 l. Nastavenie teploty v rozpätí od 0 – 70 °C resp. 0 – 60 °C s meraním dávky ožiarenia vzoriek. Toto kazetové osvetlenie je vo forme dvoch zdrojov (UV-A/Vis) s voliteľným umiestnením. Dávka žiarenia je nezávisle kontrolovaná (po jej dosiahnutí sa automaticky vypne zdroj žiarenia). Regulácia vlhkosti v komore je riadená automaticky. Je možné ju nastaviť v rozsahu od 10 – 80 % RH (relatívnej vlhkosti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
FTIR (angl. Fourier transform infrared) spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Ide o stolové a zároveň prenosné (10 kg, je nutné napájanie z elektrickej siete) zariadenie pre rýchlu analýzu vzoriek (identifikácia pásov – vlnočtov charakteristických vibrácií väzieb a funkčných skupín v infračervenej oblasti). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním na rýchlu analýzu vzoriek. FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Thermo Scientific™ Nicolet iN10 MX – FTIR Imaging mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
FTIR-mikroskop umožňuje získať reflexné, transmisné a ATR spektrá v priebehu niekoľkých minút. Pomocou funkcie imaging je možné poskladať obraz meranej vzorky a pomocou funkcie mapping zhotoviť mapu zo spektier zodpovedajúcim jednotlivým bodom merania Technický popis: Zariadenie disponuje jedným štandardným senzorom a dvoma „rýchlymi a citlivými“ kvapalným dusíkom chladenými senzormi. Zväčšenie objektívu je fixné (15 – násobné). ATR mód merania (germániový kryštál) umožňuje získať silnejší signál v porovnaní s reflexným módom. Sníma sa povrch do hĺbky 1 – 4 mikrometrov (vzorku je vhodné pred meraním očistiť). Nastavenie kvality spektier umožňuje výber počtu skenov v jednotlivých krokoch merania, rozlíšenie (napr. 16 cm-1) a priestorové rozlíšenie (na úrovni mikrometrov). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a…
Viac
Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™  – Skenovací elektrónový mikroskop

Jeol JSM-IT500HR INTOUCHSCOPE™ – Skenovací elektrónový mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je to elektrónový mikroskop disponujúci niekoľko sto-tisíc násobným priblížením (v závislosti od režimu -nízke/vysoké vákuum). Je rozšírený o prvkový analyzátor EDS (angl. energy dispersive X-ray spectrometer). Oproti optickému mikroskopu, ktorý dokáže priblížiť vzorku na úrovni mikrometrov, je navyše možné zistiť aj prítomnosť väčšiny prvkov z periodickej sústavy od bóru vyššie (teda všetkých prvkov okrem H, He, Li a Be). Výsledné snímky sú čiernobiele (vykonštruovaný obraz z odrazených elektrónov). Zariadenie umožňuje jednoduché zameranie presného miesta merania pomocou zabudovanej kamery. Prvková analýza uskutočnená formou mappingu priradí prvkové zloženie presnému miestu merania. Je vhodná aj na vzorky s úplne neznámym zložením. Výhodu možnosti práce tohoto zariadenia je, že v móde Low vacuum vzorky nemusia byť vodivé (pokovené). Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce…
Viac
Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Laboratórny plazmový generátor Kamea Elektron T600 generuje nízkoteplotnú atmosférickú plazmu s unikajúcimi elektrónmi. Zariadenie je napájané 50 kV špeciálnym zdrojom napájajúcim elektrodu o veľkosti 20 x 60 cm, ktorá je umiestnená v uzatvárateľnej komore. Zariadenie je schopné generovať plazmu s výkonom cca 2,5 W/cm2, s energiou pulzov max. do 1,24 J, pri frekvenciách do 2 kHz. Medzera medzi elektródami je max. 2,5 cm, čo je zároveň limitom hrúbky opracovávaných vzoriek. Zariadenie je vybavené auto-stop systémom, je napojené na odvod splodín generovaných v plazmovom výboji, je vybavené systémom monitoringu vznikajúceho ozónu. Povaha zariadenia umožňuje opracovanie plošných objektov ako sú papier, kartón, dosky, ale aj objektov so zložitejšou topológiou povrchu – reliéfnych objektov s maximálnou výškou vlny do 2 – 2,2 cm. Katóda je statická a je vybavená matricou volfrámových hrotov generujúcich…
Viac