UV-VIS spektrometer, CECIL 3055

Popis:

Štandardný UV-VIS spektrometer umožňuje merania: transmisné, zrkadlový odraz, difúzny odraz (0/d), spektrálne kolorimetrické merania.

Služby:

Meranie absorpčných, remisných a reflexných spektier a kolorimetrických dát látok rôznej vnútornej a povrchovej štruktúry v oblastiach spektra UV, VIS. Optické, spektrálne a kolorimetrické vlastností kvapalín, tuhých povrchov, tenkých vrstiev, fólií. Stanovenie hrúbky tenkých vrstiev do úrovne desiatok nanometrov.

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.

milan.mikula@stuba.sk