Kalorimetrická bomba FTT 1

Kalorimetrická bomba FTT 1

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Kalorimetrická bomba FTT sa môže použiť na meranie tepla vytvoreného pri niekoľkých aplikáciách a bol navrhnutý tak, aby zodpovedal súčasným medzinárodným normám ASTM, ISO, EN, BS a DIN. Kalorimetrická bomba FTT (Fire Testing Technology, UK) je najbežnejším zariadením na meranie tepla zo spaľovania, potrebného ku určeniu výhrevnosti materiálov. Prístrojom sa za normalizovaných podmienok spáli skúšobná vzorka špecifikovanej hmotnosti. Spaľovacie teplo stanovené za týchto podmienok sa vypočíta na základe zisteného zvýšenia teploty, pričom sa zohľadňujú tepelné straty. Proces spaľovania sa uskutočňuje v atmosfére kyslíka v nádobe s konštantným objemom, a odolávajúcej vysokým tlakom. Kalorimetrická nádoba je umiestnená v miešanom vodnom kúpeli, a je tiež ponorená do vonkajšieho vodného kúpeľa. Rozdiely teplôt vody v kalorimetrickej nádobe a teploty vonkajšieho kúpeľa sa zaznamenávajú.
Viac
Mettler Toledo™ TGA/DSC1  – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Mettler Toledo™ TGA/DSC1 – Termogravimetria s diferenčným skenovacím kalorimetrom

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Simultánna termická analýza v spojení s diferenčným skenovacím kalorimetrom (TGA/DSC 1) od firmy Mettler Toledo. Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote (oxidačná, inertná atmosféra). Termogravimetria (TGA) meria zmenu hmotnosti vzorky pri zahrievaní, ochladzovaní alebo udržiavaní na konštantnej teplote. Termický analyzátor má 34-pozíciový autosampler. Teplotný rozsah od -40 do +1100 °C. Chladenie termostatom.
Viac
TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

TA – Py- TD- F- GC/MS/FID – Plynový chromatograf

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
TA – Py- TD- F- GC/MS/FID Plynový chromatograf (Agilent 7980A) s hmotnostným (Elektrónová ionizácia, Agilent MSD 5975C) a plameňovo-ionizačným detektorom (FID) na kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu zmesí organických látok, identifikácia pomocou MS spektra a elučných časov. Ako alternatívne periférie sú k dispozícii: termická analýza, analytický pyrolyzér, frakcionátor a termodesorber. Py – CDS Pyroprobe 5150 TD – Markes Unity 2 TA – Mettler Toledo TGA/DSC 1 LF GC - Agilent Technologies 7890A MS - Agilent Technologies model 5975C F – SRA Instruments IST-16
Viac
Superkritický extraktor SFT-150

Superkritický extraktor SFT-150

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Superkritický fluidný extraktor využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku oxidu uhličitého (10 000 psi/690 bar). Môže pracovať vo fluidnom alebo vsádzkovom režime. V prípade fluidného režimu je možné taktiež používať ďalšie prídavné rozpúšťadlo. Výsledkom je extrakčný proces za superkritických podmienok oxidu uhličitého. Objem extrakčnej nádobe je 500 a 2000 ml.
Viac
Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Thermo Scientific™ Dionex ASE 350 – Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Accelerated Solvent Extractor/ Zrýchlený rozpúšťadlový extraktor (ASE) využíva kombináciu zvýšenej teploty (do 200°C) a tlaku (100 bar) s bežnými rozpúšťadlami na zvýšenie účinnosti extrakčného procesu. Výsledkom je automatizovaný proces, rýchlejšie časy extrakcie a výrazné zníženie použitia rozpúšťadla. ASE poskytuje technológiu na extrakciu akejkoľvek tuhej vzorky rozpúšťadlom. Metódy ASE sú zavedené a akceptované v environmentálnom, farmaceutickom, potravinárskom, polymérnom a spotrebnom priemysle.
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním pre rýchlu analýzu vzoriek. Samotné meranie vzorku nedeštruuje, avšak pri metóde ATR je potrebný prítlak vzorky na merací kryštál. Tento prítlak môže predstavovať riziko pre krehké materiály (napr. úlomky fresky, dreva, tenké vrstvy polymérnych materiálov, krehké povrchy atď.) Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy ako plasty, listiny, povrchové úpravy – nátery, tkaniny atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu, nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov resp. veľmi hrubé. Je tiež možné merať tatiež kvapalné vzorky. Napríklad pri priamom porovnávaní typov rozpúšťadiel používaných v lepidlách. Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá (závislosť intenzity od recipročných cm), ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Thermo Scientific™ Nicolet iS5 – Presnosný FTIR spektrometer

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Daný typ spektrofotometra je stolový a jednoducho prenosný (10 kg, je nutné napájanie do el. siete) prístroj pre rýchlu analýzu vzoriek. Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy, listiny, textílie, nátery farbív a spojív na skle, papieri, dreve atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu (ZnSe), nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov (centimetre hrúbky). Meranie prebieha z tesného povrchu vzorky, preto v prípade meria historických objektov, je vhodné mať miesto merania očistené. Kvapalné vzorky je tiež možné merať (rozpúšťadlá, laky a pod.). Je možné ich kvapnúť priamo na merací kryštál (avšak je potrebné dávať pozor na agresívne rozpúšťadla). Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá, ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom,…
Viac
Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je zariadenie, ktoré disponuje možnosťou nakláňania stojanu s objektívmi nad vzorkou s cieľom zvýraznenie profilu mikroštruktúry skúmaného povrchu. Je možné selektívne pozorovať transparentný povrch alebo sa zamerať na farebnú vzorku. Mikroskop umožňuje sledovanie farebných vzoriek pri konštantnej teplote osvetlenia pretože má optimalizované vyváženie bielej. Polarizačný filter pomáha redukovať odlesky. Kombináciou so softwarom Leica Application Suite (LAS) X je zariadenie jednoducho ovládateľné pre nastavenie merania ako aj spracovanie nasnímaných snímkov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
Leica DM6 M – Fluorescenčný optický mikroskop

Leica DM6 M – Fluorescenčný optický mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Má možnosť tvorby viackanálových snímkov s použitím rôznych filtrov. Je možné selektívne pozorovať transparentný povrch alebo sa zamerať na farebnú vzorku. Mikroskop umožňuje sledovanie farebných vzoriek pri konštantnej teplote osvetlenia pretože má optimalizované vyváženie bielej. Polarizačný filter pomáha redukovať odlesky. Sledovať nedokonalosti a defekty povrchov. Pomocou zaradeného fluorescenčného filtra je možné dokázať prítomnosť konkrétnych chemických látok a ďalej ich skúmať. Kombináciou dotykového ovládacieho panelu so software Leica Application Suite (LAS) je zariadenie jednoducho ovládateľné pre nastavenie meranie ako aj spracovanie nasnímaných snímkov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac
GCxGC MS-TOF

GCxGC MS-TOF

Ústav analytickej chémie
Komprehensívny plynový chromatograf (Agilent 7890) s TOF hmotnostným spektrometrom (LECO Pegasus III) vybavený GERSTEL viacúčelovým autosamplerom (SBSE, SPME, DHS, HS) S EI a CI iónovým zdrojom.
Viac