Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Popis:

Chill-roll linka je vybavená adaptérom umožňujúcim pripojenie dvoch jednozávitovkových vytlačovacích zariadení. Kombináciou dávkovania dvoch typov polymérov do hlavy je možné pripraviť fóliu s konštrukciou vrstiev A-A alebo A-B-A. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvé obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev.

Technická špecifikácia:

  • hubica so šírkou 300 mm
  • šírka pripravenej fólie do 250 mm
  • hrúbka fólie od 10 do 1500 µm
  • možnosť orezu okrajov
  • výkon na LDPE 25 kg/hod

Služby:

Priprava fólie s konštrukciou vrstiev A-A alebo A-B-A, testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvé obalové materiály, výroba bariérových fólií.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk