Laboratórny varák na delignifikáciu lignocelulózových surovín

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Laboratórny varák na delignifikáciu lignocelulózových surovín

Popis:

Zariadenie laboratórny varák slúži na simuláciu vsádzkových procesov delignifikácie dreva a jednoročných rastlín a to pre sulfátová, nátronovú technológiu, alebo pre výskum modifikovaných várok. Zariadenia sa skladá so štyroch varných bômb a ohrev je zabezpečený pomocou olejového kúpeľa.

Služby:

Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

michal.jablonsky@stuba.sk