Popis:

Zvlákňovacia linka umožňuje prípravu vlákien z taveniny LOY, POY a FOY technológiami pri použití syntetických polymérov (PP, PA, PES) ako i polymérov z obnoviteľných zdrojov (PLA) v laboratórnom meradle. Linka umožňuje prípravu monokomponentých vlákien s prídavkom modifikačných činidiel v podobe koncentrátov organických i anorganických aditív, pigmentov a farbív s veľkosťou častíc v mikro i nanorozmeroch. Konštrukcia linky umožňuje dostatočný stupeň dispergácie aditív, pigmentov a farbív v hmote pripravovaných vlákien použitím závitovky so špeciálnym profilom a zmiešavačom na jej konci. Linka je variabilná pre technologické postupy prípravy vlákien s rôznym stupňom dĺženia a konečnej stabilizácie pripravovaných vlákien.

Technická špecifikácia:

  • L/D závitovky 30
  • technológia zvláknenia LOY, POY, FOY
  • zubové dávkovacie čerpadlo
  • max. teplota závitovky 350°C
  • počet zvlákňovacích miest: 1
  • celková dĺžková hmotnosť: 30-250 dtex
  • rýchlosť navíjania do 1800m/min
  • dĺžiaci pomer do 1:3 pri FOY
  • max. teplota dĺžiacich galiet do 200°C
  • výkon zariadenia do 6kg/hod

Služby:

Príprava vlákien z taveniny, monokomponentných vlákien.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Anna Ujhelyiová, PhD.

+421 (2) 59 325 578, +421 918 674 578 (mobil)
anna.ujhelyiova@stuba.sk