Reaktor na kyslíkovú delignifikáciu

Popis:

Reaktor na kyslíkovú delignifikáciu slúži na výskum technológie post-delignifikácie buničín/vlákien. Zariadenie sa skladá s reaktora objemu 2,5 L a môže pracovať pri teplote do 180°C a tlaku 0,8 MPa.

Služby:

Kontaktná osoba: doc. Ing. Michal Jablonský, PhD.

michal.jablonsky@stuba.sk