Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Popis:

K vyfukovacej hlave sú pripojené dva vytlačovacie stroje, čo umožňuje výrobu dvoj a trojvrstvých fólií vyfukovaním typu A-B, alebo A-B-A. Takisto je samozrejme možná výroba mono fólie z jedného materiálu. Linka je vybavená rotačným odťahom, čo zaručuje výbornú homogenitu návinu fólie, ktorú je potom možné ďalej spracovávať potlačou, alebo na konfekčných strojoch. Linka je vybavená orezom a dvomi navíjacími miestami, čo umožňuje okrem výroby tubulárnej fólie aj výrobu plochých fólií s presnou šírkou návinu. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvové obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev.

Technická špecifikácia:

  • max. šírka fólie po zložení 400 mm
  • hubica s priemerom od 40 do 75 mm
  • možnosť orezu okrajov
  • dvojstanicové navíjanie
  • rotačný odťah
  • výkon na LDPE 25 kg/hod

Služby:

Výroba dvoj a trojvrstvých fólií vyfukovaním typu A-B, alebo A-B-A, výroba mono fólie z jedného materiálu.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk