Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Popis:

Podľa geometrie pripojenej vytlačovacej hlavy je možné vytláčať otvorené alebo uzavreté profily. Linka je vybavená vákuovou kalibráciou a vodným chladením vytláčaného profilu, odťahovacím a navíjacím zariadením. V súčasnosti je na zariadení možné vyrábať hadičky s priemerom 6 mm a pripravujeme hubicu pre vytláčanie struny, rozmerovo vhodnej ako náplne do 3D tlačiarní.

Technická špecifikácia:

  • vákuová kalibrácia
  • odťahovacie a navíjacie zariadenie
  • priemer závitovky 25 mm
  • L/D 30
  • výkon na LDPE 15 kg/hod

Služby:

Linka na výrobu vytlačovaných profilov.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk