Plazmová pištoľ PlasmArt

Popis:

Ručná plazmová pištoľ je chránené zariadenie vyvinuté ako jeden z realizačných výstupov projektu APVV PlasmArt (APVV 15-0460) na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU. Zariadenie generuje nízkoteplotnú plazmu za atmosférického tlaku. Srdcom zariadenia je piezokeramická tyčinka napájaná 12V zdrojom generujúcim jednosmerné napätie schopné produkovať nehomogénnu nízkoteplotnú výbojovú plazmu na ústí hlavne zariadenia.
Pištoľ je napájaná na zdroj technických plynov, ktorý umožňuje široké spektrum možností jej využitia, od aktivácie povrchov, cez operácie čistenia, očkovania, až po sterilizáciu rôznych povrchov.

Služby:

Povaha zariadenia umožňuje opracovanie 2D aj 3D objektov. V spojení s automatizovaným manipulačným systémom, schopným pohybu v X, Y a Z smeroch, je zariadenie schopné modifikovať rôzne povrchy s vysokou mierou reprodukovateľnosti.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Radko Tiňo, PhD.

radko.tino@stuba.sk