Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie spracovania polymérov / Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Popis:

Zariadenie je pripojiteľné k dvojzávitovke, čo umožňuje výrobu liatych fólií zo zmesi ihneď po zamiešaní na dvojzávitovke. Eliminuje sa tak možnosť koalescencie polymérnych zmesí v jednozávitovke v dôsledku znížených šmykových rýchlostí. Linka je vybavená hubicou s nastaviteľnou hrúbkou fólie, meracím zariadením pre kontrolu hrúbky fólie a pozdĺžnym orezom okrajov.

Technická špecifikácia:

  • hubica so šírkou 300 mm
  • šírka pripravenej fólie do 250 mm
  • hrúbka fólie od 10 do 1500 µm
  • rýchlosť navíjania 0 – 15 m/min
  • výkon na LDPE 12 kg/hod

Služby:

Výroba liatych fólií zo zmesi po zamiešaní na dvojzávitovke.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.

+421 (2) 59 325 446, +421 918 674 446 (mobil)
ivan.hudec@stuba.sk