Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Plazmový generátor Kamea Elektron T600

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Laboratórny plazmový generátor Kamea Elektron T600 generuje nízkoteplotnú atmosférickú plazmu s unikajúcimi elektrónmi. Zariadenie je napájané 50 kV špeciálnym zdrojom napájajúcim elektrodu o veľkosti 20 x 60 cm, ktorá je umiestnená v uzatvárateľnej komore. Zariadenie je schopné generovať plazmu s výkonom cca 2,5 W/cm2, s energiou pulzov max. do 1,24 J, pri frekvenciách do 2 kHz. Medzera medzi elektródami je max. 2,5 cm, čo je zároveň limitom hrúbky opracovávaných vzoriek. Zariadenie je vybavené auto-stop systémom, je napojené na odvod splodín generovaných v plazmovom výboji, je vybavené systémom monitoringu vznikajúceho ozónu. Povaha zariadenia umožňuje opracovanie plošných objektov ako sú papier, kartón, dosky, ale aj objektov so zložitejšou topológiou povrchu – reliéfnych objektov s maximálnou výškou vlny do 2 – 2,2 cm. Katóda je statická a je vybavená matricou volfrámových hrotov generujúcich…
Viac
Plazmová pištoľ PlasmArt

Plazmová pištoľ PlasmArt

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Ručná plazmová pištoľ je chránené zariadenie vyvinuté ako jeden z realizačných výstupov projektu APVV PlasmArt (APVV 15-0460) na Oddelení dreva, celulózy a papiera FCHPT STU. Zariadenie generuje nízkoteplotnú plazmu za atmosférického tlaku. Srdcom zariadenia je piezokeramická tyčinka napájaná 12V zdrojom generujúcim jednosmerné napätie schopné produkovať nehomogénnu nízkoteplotnú výbojovú plazmu na ústí hlavne zariadenia. Pištoľ je napájaná na zdroj technických plynov, ktorý umožňuje široké spektrum možností jej využitia, od aktivácie povrchov, cez operácie čistenia, očkovania, až po sterilizáciu rôznych povrchov.
Viac
Zvlákňovacia linka

Zvlákňovacia linka

Oddelenie spracovania polymérov
Zvlákňovacia linka umožňuje prípravu vlákien z taveniny LOY, POY a FOY technológiami pri použití syntetických polymérov (PP, PA, PES) ako i polymérov z obnoviteľných zdrojov (PLA) v laboratórnom meradle. Linka umožňuje prípravu monokomponentých vlákien s prídavkom modifikačných činidiel v podobe koncentrátov organických i anorganických aditív, pigmentov a farbív s veľkosťou častíc v mikro i nanorozmeroch. Konštrukcia linky umožňuje dostatočný stupeň dispergácie aditív, pigmentov a farbív v hmote pripravovaných vlákien použitím závitovky so špeciálnym profilom a zmiešavačom na jej konci. Linka je variabilná pre technologické postupy prípravy vlákien s rôznym stupňom dĺženia a konečnej stabilizácie pripravovaných vlákien. Technická špecifikácia: L/D závitovky 30 technológia zvláknenia LOY, POY, FOY zubové dávkovacie čerpadlo max. teplota závitovky 350°C počet zvlákňovacích miest: 1 celková dĺžková hmotnosť: 30-250 dtex rýchlosť navíjania do 1800m/min dĺžiaci pomer do 1:3…
Viac
Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Linka na výrobu vytlačovaných profilov typu L, JOKL, hadice ….

Oddelenie spracovania polymérov
Podľa geometrie pripojenej vytlačovacej hlavy je možné vytláčať otvorené alebo uzavreté profily. Linka je vybavená vákuovou kalibráciou a vodným chladením vytláčaného profilu, odťahovacím a navíjacím zariadením. V súčasnosti je na zariadení možné vyrábať hadičky s priemerom 6 mm a pripravujeme hubicu pre vytláčanie struny, rozmerovo vhodnej ako náplne do 3D tlačiarní. Technická špecifikácia: vákuová kalibrácia odťahovacie a navíjacie zariadenie priemer závitovky 25 mm L/D 30 výkon na LDPE 15 kg/hod
Viac
Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Linka na výrobu vyfukovaných trojvrstvých fólií A-B-A

Oddelenie spracovania polymérov
K vyfukovacej hlave sú pripojené dva vytlačovacie stroje, čo umožňuje výrobu dvoj a trojvrstvých fólií vyfukovaním typu A-B, alebo A-B-A. Takisto je samozrejme možná výroba mono fólie z jedného materiálu. Linka je vybavená rotačným odťahom, čo zaručuje výbornú homogenitu návinu fólie, ktorú je potom možné ďalej spracovávať potlačou, alebo na konfekčných strojoch. Linka je vybavená orezom a dvomi navíjacími miestami, čo umožňuje okrem výroby tubulárnej fólie aj výrobu plochých fólií s presnou šírkou návinu. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvové obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev. Technická špecifikácia: max. šírka fólie po zložení 400 mm hubica s priemerom od 40 do 75 mm možnosť orezu okrajov dvojstanicové navíjanie rotačný odťah výkon…
Viac
Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Chill-roll linka na výrobu liatych trojvrstvých fólií A-B-A

Oddelenie spracovania polymérov
Chill-roll linka je vybavená adaptérom umožňujúcim pripojenie dvoch jednozávitovkových vytlačovacích zariadení. Kombináciou dávkovania dvoch typov polymérov do hlavy je možné pripraviť fóliu s konštrukciou vrstiev A-A alebo A-B-A. Linka je vhodná pre testovanie kombinácií polymérov pre viacvrstvé obalové materiály so špecifickými mechanickými či inými fyzikálnymi parametrami, najčastejšie pre výrobu bariérových fólií. Tiež je možné optimalizovať pomer hrúbok jednotlivých vrstiev. Technická špecifikácia: hubica so šírkou 300 mm šírka pripravenej fólie do 250 mm hrúbka fólie od 10 do 1500 µm možnosť orezu okrajov výkon na LDPE 25 kg/hod
Viac
Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Chill-roll linka na výrobu liatych monofólií

Oddelenie spracovania polymérov
Zariadenie je pripojiteľné k dvojzávitovke, čo umožňuje výrobu liatych fólií zo zmesi ihneď po zamiešaní na dvojzávitovke. Eliminuje sa tak možnosť koalescencie polymérnych zmesí v jednozávitovke v dôsledku znížených šmykových rýchlostí. Linka je vybavená hubicou s nastaviteľnou hrúbkou fólie, meracím zariadením pre kontrolu hrúbky fólie a pozdĺžnym orezom okrajov. Technická špecifikácia: hubica so šírkou 300 mm šírka pripravenej fólie do 250 mm hrúbka fólie od 10 do 1500 µm rýchlosť navíjania 0 – 15 m/min výkon na LDPE 12 kg/hod
Viac
Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Leica DVM6 A – Digitálny automatizovaný optický mikroskop

Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Je zariadenie, ktoré disponuje možnosťou nakláňania stojanu s objektívmi nad vzorkou s cieľom zvýraznenie profilu mikroštruktúry skúmaného povrchu. Je možné selektívne pozorovať transparentný povrch alebo sa zamerať na farebnú vzorku. Mikroskop umožňuje sledovanie farebných vzoriek pri konštantnej teplote osvetlenia pretože má optimalizované vyváženie bielej. Polarizačný filter pomáha redukovať odlesky. Kombináciou so softwarom Leica Application Suite (LAS) X je zariadenie jednoducho ovládateľné pre nastavenie merania ako aj spracovanie nasnímaných snímkov. Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.
Viac