CHNS analyzátor

CHNS analyzátor

Oddelenie anorganickej chémie
FLASHEA 1112 Series. Prístroj pracuje na princípe Dumasovej chromatografie spálením vzorky v prúde kyslíka, katalytickou úpravou vzorky, chromatografickým rozdelením plynných zložiek a detekciou na TCD detektore. Prístroj má autosampler pre pevné vzorky.
Viac