FT Ramanov spektrometer s mikroskopom, Brucker RFS 27 MultiRam

Home / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Oddelenie fyzikálnej chémie / FT Ramanov spektrometer s mikroskopom, Brucker RFS 27 MultiRam

Popis:

Ramanov spektrometer s Fourierovou transformáciou.
NIR Nd:YAG laser 1064 nm s výkonom 1000 mW; rozsah 4000-50 cm-1; rozlišovacia schopnosť 0,5 cm-1;
Samostatne stojaci mikroskop pre FT Ramanovu mikroanalýzu vzoriek a xyz motorizovanou kontrolou polohy vzorky.
Polarizátor. Teplotná cela do 180 °C.

Služby:

Meranie Ramanových spektier tuhých a kvapalných vzoriek.
Meranie Ramanových spektier tuhých látok do teploty 180 °C.
Meranie Ramanových spektier s polarizovaným lúčom.
Meranie Ramanových spektier z malých plôch vzoriek pomocou mikroskopu R-S RAMANSCOPE III.

Kontaktná osoba: Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc.

+421 (2) 59 325 460
anton.gatial@stuba.sk