UV-Vis-NIR spektrofotometer UV3600

Popis:

UV/vis/NIR spektrometer (Shimadzu) umožňujúci meranie v oblasti 185 – 3300 nm; teplotná jednotka v rozsahu 10 – 60 °C.

Služby:

Meranie UV/vis/NIR spektier.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

+421 (2) 59 325 477
dana.dvoranova@stuba.sk