Popis:

Nerezový reaktor Parr, 200 mL, maximálny tlak 17 Mpa, maximálna teplota 200°C.

Služby:

Možnosť štúdia priebehu chemických reakcií a procesov pri vysokých tlakoch.

Kontaktná osoba: Ing. Jana Jurišová, PhD.

+421 (2) 59 325 774
jana.jurisova@stuba.sk