EPR spektrometer EMX-plus (X- a Q-pásmo)

Popis:

EPR spektrometer od firmy Bruker. Meranie v X- aj v Q-pásme, teplotná jednotka pre merania pri rôznych teplotách.

Služby:

Výskum štruktúry a reaktivity paramagnetických zlúčenín v chemických, biologických a fotochemických systémoch s dôrazom na oblasť radikálovej chémie.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Marián Valko, DrSc.

+421 (2) 59 325 750
marian.valko@stuba.sk