Popis:

FLASHEA 1112 Series. Prístroj pracuje na princípe Dumasovej chromatografie spálením vzorky v prúde kyslíka, katalytickou úpravou vzorky, chromatografickým rozdelením plynných zložiek a detekciou na TCD detektore. Prístroj má autosampler pre pevné vzorky.

Služby:

Laboratórium analytických metód ponúka možnosť organickej elementárnej analýzy na prístroji EA CHNS(O) Flash 1112 od firmy ThermoFinnigan pre tuhé vzorky. Veľkosť navážky od 1 do 1000 mg.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Segľa, DrSc.

+421 (2) 59 325 209
peter.segla@stuba.sk