Prístroje pre metalografiu

Popis:

Technické dáta na požiadanie k nahliadnutiu.

Služby:

Príprava vzoriek na analýzu brúsením a leštením.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc.

+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova@stuba.sk