Popis:

Napájacie napätie 3×400 AC, výstup 27A efektívne/DC 50V, chladenie vzduchom.

Služby:

Zdroj prúdu s možnosťou modelovania katódového a anódového prúdu, jeho tvaru a cyklov.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc.

+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova@stuba.sk