Plynová a kvapalinová chromatografia

Popis:

Compact IC 761 Metrohm, kolóna METROSEP Asupp 3 selektívna pre F, Cl, Br, NO3, SO42-, PO43-.

Služby:

Možnosť merania koncentrácie rôznych aniónov v roztokoch, najmä vodných.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc., Ing. Jana Jurišová, PhD.

+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova@stuba.sk

+421 (2) 59 325 774
jana.jurisova@stuba.sk