Popis:

SQUID – Teplotný rozsah 2-400 K, pole 0 – 7 T. Možnosť merať v DC i AC mode. AC frekvenčný rozsah: 0.01 až 1.5 kHz, AC pole: 2E-4 až 5 Gauss. Citlivosť: 7E-8 EMU. Pristroj má vlastný skvapaľňovač He.

Služby:

Meranie teplotnej závislosti magnetizácie. Meranie závislosti magnetizácie v poli 0 - 7 T.

Kontaktná osoba: RNDr. Ľubor Dlháň, PhD., doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.

+421 (2) 59 325 618, +421 (2) 59 325 241
lubor.dlhan@stuba.sk

+421 (2) 59 325 191
ivan.salitros@stuba.sk