Popis:

Technické dáta na požiadanie k nahliadnutiu.

Služby:

Realizácia normatívnych koróznych testov (DIN EN ISO 9227,DIN EN ISO 6270, ASTM B117, VDA 621-415, atď.).

Kontaktná osoba: doc. Ing. Matilda Zemanová, CSc.

+421 (2) 59 325 465
matilda.zemanova@stuba.sk