FT-IČ spektrometer NICOLET NEXUS 470

Popis:

FT-IR spektrometer (Thermo-Nicolet) umožňujúci meranie infračervených spektier látok v kvapalnom, tuhom a plynnom skupenstve v oblasti 7600-400 cm-1. Možnosť merania transmisnými (napr. KBr tablety) alebo reflexnými technikami (ATR nástavce so ZnSe kryštálmi). Meranie teplotnej závislosti IR spektier.

Služby:

Meranie FTIR spektier v kvapalnom, tuhom a plynnom skupenstve.
Meranie FTIR spektier aj s použitím ATR techniky.
Meranie teplotnej závislosti infračervených spektier od teploty kvapalného dusíka až po teplotu 250 °C pomocou teplotnej cely Specac.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

+421 (2) 59 325 477
dana.dvoranova@stuba.sk