Potenciostat/galvanostat HEKA PG390

Popis:

Potenciostat/galvanostat s modulmi umožňujúci všetky elektrochemické merania a so softvérom pre široký rozsah elektrochemických techník a analýzu dát. Rozsah vkladaného napätia plus mínus 90 voltov, ľubovoľné nastavenie potenciálovej rampy, pulzné techniky, potenciometria, coulometria.

Služby:

Riešenie zložitých mechanizmov redoxných reakcií vo vodných a nevodných prostrediach, štúdium stability redoxných stavov molekúl.

Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.

+421 (2) 59 325 537
peter.rapta@stuba.sk