Difraktometer Gemini R (Oxford Diffraction)

Home / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Oddelenie fyzikálnej chémie / Difraktometer Gemini R (Oxford Diffraction)

Popis:

Röntgenový difraktometer s Mo(Kα) a Cu(Kα) žiarením, s nízkoteplotným zariadením Oxford Cryosystem (100 K – 300 K).

Služby:

Štruktúrne analýzy a štúdium nábojových hustôt pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, čo umožňuje získanie a vyhodnocovanie distribúcie elektrónovej hustoty v molekulách.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.

+421 (2) 59 325 368
jozef.kozisek@stuba.sk