Štvorkruhový difraktometer STOE Stadi Vari

Home / Ústav fyzikálnej chémie a chemickej fyziky / Oddelenie fyzikálnej chémie / Štvorkruhový difraktometer STOE Stadi Vari

Popis:

Röntgenový difraktometer s Ag(Kα) a Cu(Kα) žiarením, s nízkoteplotným zariadením Cobra (100 K – 300 K).

Služby:

Štruktúrne analýzy a štúdium nábojových hustôt pomocou difrakcie röntgenového žiarenia, čo umožňuje získanie a vyhodnocovanie distribúcie elektrónovej hustoty v molekulách.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.

+421 (2) 59 325 368
jozef.kozisek@stuba.sk