Potenciostat/galvanostat HEKA PG390

Potenciostat/galvanostat HEKA PG390

Oddelenie fyzikálnej chémie
Potenciostat/galvanostat s modulmi umožňujúci všetky elektrochemické merania a so softvérom pre široký rozsah elektrochemických techník a analýzu dát. Rozsah vkladaného napätia plus mínus 90 voltov, ľubovoľné nastavenie potenciálovej rampy, pulzné techniky, potenciometria, coulometria.
Viac