contrAA 700, Analytik Jena AG

Home / Ústav analytickej chémie / contrAA 700, Analytik Jena AG

Popis:

Duálny atómový absorpčný spektrometer s kontinuálnym zdrojom žiarenia a vysokým rozlíšením. Plameňová aj elektrotermická atomizácia.

Služby:

Stanovenie koncentrácií takmer všetkých prvkov periodického systému v rôznych koncentračných hladinách.

Kontaktná osoba: doc. Ing. František Čacho, PhD.

+421 (2) 59 325 736
frantisek.cacho@stuba.sk