Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / Thermo Scientific™ Nicolet iS20 – Stolový FTIR spektrometer

Popis:

Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním pre rýchlu analýzu vzoriek. Samotné meranie vzorku nedeštruuje, avšak pri metóde ATR je potrebný prítlak vzorky na merací kryštál. Tento prítlak môže predstavovať riziko pre krehké materiály (napr. úlomky fresky, dreva, tenké vrstvy polymérnych materiálov, krehké povrchy atď.)

Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy ako plasty, listiny, povrchové úpravy – nátery, tkaniny atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu, nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov resp. veľmi hrubé. Je tiež možné merať tatiež kvapalné vzorky. Napríklad pri priamom porovnávaní typov rozpúšťadiel používaných v lepidlách.

Výstup analýzy: Výstupom merania vzorky sú spektrá (závislosť intenzity od recipročných cm), ktoré sa interpretujú za účelom porovnania so štandardom, alebo tabuľkami, pomocou ktorých sa odhaduje jej chemické zloženie.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Metóda ATR (angl. attenuated total reflection) – meranie zoslabenej reflexie sa používa pri získavaní informácií o povahe povrchu materiálu (na úrovní mikrometrov), resp. jeho najvrchnejších vrstiev.

Kontaktná osoba: Ing. Soňa Malečková, PhD.

sona.maleckova@stuba.sk