L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie dreva, celulózy a papiera / L&W Elrepho – Meranie optických vlastností plošných materiálov

Popis:

Elrepho je spektrofotometer ktorý meria optické vlastnosti plošných materiálov je určený najmä pre papier, lepenku, buničiny, náterové farby a plnivá. Elrepho automaticky meria podľa podmienok určených používateľom, napr. svetelný zdroj D65 alebo C alebo aj s použitím rôznych filtrov. Výsledky merania je možné kopírovať do iných programov jednoduchou funkciou kopírovania a vkladania. Prípadne údaje je možné uložiť do súboru kompatibilného s programom Excel. Identity vzoriek je možné načítať z (a výsledky meraní posielať) do iných databáz pomocou štandardných príkazov a nástrojov. Spektrofotometer má difúzne osvetlenie vzorky. Podrobnosti prístroja sú špecifikované v ISO 2469.

Elrepho, prístroj je zakúpený z prostriedkov venovaných Oddeleniu dreva, celulózy a papiera spoločnosťou MONDI AG Wien GmbH.

Služby:

Meranie optických charakteristík a farby na plošných materiáloch a pigmentoch. Využitie hlavne v celulózo-papierenskom, textilnom a polygrafickom priemysle a dizajne.

Kontaktná osoba: doc. Ing. Štefan Šutý, PhD., Ing. Ida Skotnicová, PhD.

stefan.suty@stuba.sk
ida.skotnicova@stuba.sk