Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Thermo Scientific™ Nicolet™ iS5 – FTIR spektrometer

Popis:

FTIR (angl. Fourier transform infrared) spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov. Ide o stolové a zároveň prenosné (10 kg, je nutné napájanie z elektrickej siete) zariadenie pre rýchlu analýzu vzoriek (identifikácia pásov – vlnočtov charakteristických vibrácií väzieb a funkčných skupín v infračervenej oblasti).

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Umožňuje merať aj v transmisnom móde (prehľadné fólie, sklo, plastové priehľadné materiály, laky, transparentné vrstvy, atď.). Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály o hrúbke od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy, listiny, textílie, nátery farbív a spojív na skle, papieri, dreve atď.). Nakoľko signál je funkciou prítlaku pevnej vzorky ku kryštálu (Ge/ZnSe), nie je vhodné merať vzorky väčších rozmerov (centimetre hrúbky). Meranie prebieha z tesného povrchu vzorky. Kvapalné vzorky je možné merať taktiež (rozpúšťadlá, laky a pod.). K tomuto zariadeniu je možné pripojiť nadstavec ConservatIRTM, mechanicky ovládané rameno s kamerou a senzorom na snímanie reflexných spektier vzoriek väčších rozmerov (maľby, plastiky a pod.). Výstupom merania vzorky sú spektrá, ktoré sa najčastejšie interpretujú za účelom porovnania so štandardom, alebo tabuľkami, pomocou ktorých sa odhaduje jej chemické zloženie.

Kontaktná osoba: Ing. Michal Oravec, PhD., Ing. Lukáš Gál, PhD.

michal.oravec@sng.sk
lukas.gal@stuba.sk