Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Home / Ústav prírodných a syntetických polymérov / Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie / Thermo Scientific™ Nicolet™ iS20 FTIR – FTIR spektrometer

Popis:

Infračervený spektrofotometer je stolové zariadenie, s jednoduchým ovládaním na rýchlu analýzu vzoriek. FTIR spektroskopia je vhodná na kvalitatívnu a semi-kvantitatívnu charakterizáciu rôznych typov materiálov.

Prístroj je majetkom Slovenskej národnej galérie a je dlhodobo umiestnený na FCHPT STU v rámci spolupráce na výskume a vzdelávaní medzi FCHPT STU a SNG, zastrešenej Zmluvou o spolupráci z r. 2020.

Služby:

Metóda ATR (angl. attenuated total reflection) – meranie zoslabenej reflexie sa používa pri získavaní informácií o povahe materiálu z povrchu (na úrovní mikrometrov), resp. jeho najvrchnejších vrstiev. Samotné meranie analyzovanú vzorku nedeštruuje, avšak je potrebný prítlak meracieho kryštálu na vzorku. Typy vhodných vzoriek pre ATR-metódu sú pevnejšie materiály s hrúbkou od desiatok mikrometrov po milimetre (látky prírodnej aj syntetickej povahy ako plasty, listiny, povrchové úpravy – nátery, tkaniny atď.). Kvapalné vzorky je možné taktiež týmto zariadením charakterizovať (napr. pri priamom porovnávaní typov rozpúšťadiel používaných v lepidlách).

Kontaktná osoba: Ing. Lukáš Gál, PhD., Ing. Michal Oravec, PhD.

lukas.gal@stuba.sk
michal.oravec@sng.sk